Nowe średniowiecze w natarciu czy w odwrocie?

Rosyjski filozof religii, Mikołaj Bierdiajew – autor terminu i historiozoficznej koncepcji “nowego średniowiecza” – najwyrażniej nie przewidywał możliwości odwrotu ku staremu średniowieczu, kiedy prognozował zerwanie Kościoła z tym okresem istnienia, który był niejako koncentracją życia kościelnego w świątyni, oraz przejście do okresu kosmicznego, do przeobrażenia pełni życia. Rzecz o tyle ciekawa, że pisał to w 1924 r.

Czytaj dalej