Widziane z perspektywy Boga. Dosłowność i metafora

„Myśliwi w śniegu” – krajobraz zimowy Petera Breughela – to wielka rzadkość w malarstwie, do dzisiaj nawet. Obraz powstał w roku 1565, prawdopodobnie jako jeden z serii wizerunków ilustrujących miesiące. Zachowało się tylko pięć obrazów. Czy powstało siedem dalszych? – nie ma na to dowodu. To tylko domysł, bo tego typu sztuka była w tamtych wiekach niezmiernie popularna, więc zakłada się, że na pewno Breughel namalował cały roczny cykl. Czytaj dalej