Eucharystia, komunia, Pamiątka i …

Wielki Czwartek to dzień, w ktόrym kościoły chrześcijańskie celebrują ustanowienie Eucharystii, dlatego temu tematowi poświęcam dzisiejszy wpis. Blog ma profil religioznawczy i okołoreligijny, a nie wyznaniowy – stąd w tytule  terminy, jakimi wierzący rόżnych denominacji określają swόj udział w tym rytuale oraz definiują jego charakter (sakramentalny bądź symboliczny) i rangę (zbawczą lub tylko pobożnościową). Wielokropek dotyczy religijności bezwyznaniowej. Czytaj dalej

Dyskretny urok Szatana

Jak doniosły światowe media, Watykan wprowadził poprawkę do modlitwy “Ojcze nasz”. Chodzi o dotychczas obowiązujące słowa: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdaniem papieża Franciszka: Bóg nie może wodzić nas na pokuszenie – jest to rolą Szatana. Poprawiona fraza modlitwy będzie odtąd brzmiała: I nie opuszczaj nas w pokusie.
„Rewolucyjna” (jak ją określają komentatorzy) zmiana zgodna jest z katolicką wykladnią, ufundowaną na Apokalipsie wg św. Jana, ale niekoniecznie zgodna  ze starotestamentowym rozumieniem roli Szatana w Boskim planie stworzenia i historii zbawienia.

Czytaj dalej

Prawdziwy cud Eucharystii

W zapomnienie poszedł już „eucharystyczny cud” w Sokółce, ale możemy być pewni, że będą następne. Jeśli nie w Polsce, to w Ameryce Łacińskiej albo na Filipinach… czyli wszędzie tam, gdzie  żywy jest kult relikwii i magiczne (to nie znaczy, że uważam je za „niewłaściwe”) podejście do sakramentów. Liturgiczna formuła eucharystyczna mówi, że przyjmujemy: ciało, krew, duszę i boskość Chrystusa. W tekstach i wypowiedziach praktykujących katolików na temat Eucharystii  spotykam się natomiast często z formułą okrojoną do „ciała i krwi”, przy czym na ogół dodaje się: „Jezusa Chrystusa”, zamiast tylko: „Chrystusa”. Czytaj dalej